Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/09/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 28/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm