Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 31/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 31/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/09/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Ban hành mẫu Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép và Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm