Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 105/2004/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 105/2004/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/03/2004
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về kiểm toán độc lập
Nội dung:
Từ khóa: kiem toan
Văn bản đính kèm