Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/CT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/10/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị về việc bình ổn thị trường hàng hoá các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011
Nội dung:
Từ khóa: bình ổn thị trường hàng hoá các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011
Văn bản đính kèm