Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/10/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường
Nội dung:
Từ khóa: quan ly thi truong
Văn bản đính kèm