Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/01/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
Nội dung:
Từ khóa: xử phạt vi phạm hành chính
Văn bản đính kèm