Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 51/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 51/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/04/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 29/05/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Nội dung:
Từ khóa: hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Văn bản đính kèm