Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1105/QĐ-TCHQ

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1105/QĐ-TCHQ :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/07/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền
Nội dung:
Từ khóa: Quyết định về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền
Văn bản đính kèm