Trang chủ » Văn bản pháp quy » 62/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 62/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/06/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 02/08/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nội dung:
Từ khóa: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Văn bản đính kèm