Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 93/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 93/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 13/08/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Nội dung:
Từ khóa: xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Văn bản đính kèm