Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 65/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 65/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/06/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 30/07/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
Nội dung:
Từ khóa: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
Văn bản đính kèm