Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 13/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 13/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/11/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm