Trang chủ » Văn bản pháp quy » 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/10/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT- BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm