Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 34/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 34/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/09/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm