Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2002/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2002/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/01/2002
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.
Nội dung:
Từ khóa: thuong mai mien nui
Văn bản đính kèm