Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 84/2009/ND-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 84/2009/ND-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/10/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/12/2009
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về kinh doanh xăng dầu
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm