Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 180/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 180/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/11/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/01/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Nội dung:
Từ khóa: giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Văn bản đính kèm