Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Thương mại điện tử  
Có tất cả: 39 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
27/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 23/02/2007
26/2007/NĐ-CP Nghị định số của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 15/02/2007
291/2006/QĐ-TTg Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam 29/12/2006
40/2006/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010 29/12/2006
14/2006/CT-BTM Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc triển khai kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 06/12/2006
Luật Công nghệ thông tin Luật Công nghệ thông tin 29/06/2006
57/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về thương mại điện tử 09/06/2006
Luật giao dịch điện tử Luật giao dịch điện tử 29/11/2005
222/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 15/09/2005