Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 22/2010/TT-BTP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/2010/TT-BTP :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 06/12/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/03/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Trích dẫn: Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
Nội dung:
Từ khóa: cung cấp thông tin, thông tin, đăng ký, đăng ký trực tuyến, trực tuyến, giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
Văn bản đính kèm