Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 01/2011/TT-BTTTT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 01/2011/TT-BTTTT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/01/2011
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 25/02/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Nội dung:
Từ khóa: Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Văn bản đính kèm