Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2010/TT-BLĐTBXH

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2010/TT-BLĐTBXH :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/11/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/01/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
Nội dung:
Từ khóa: mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
Văn bản đính kèm