Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 60/2010/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 60/2010/QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/11/2010
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực: 01/07/2011
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa: khoang san, quan li nha nuoc ve khoang san, tham do khoang san
Văn bản đính kèm