Trang chủ » Văn bản pháp quy » 56/2010/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 56/2010/QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/11/2010
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực: 01/07/2011
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật thanh tra
Nội dung:
Từ khóa: thanh tra, luat thanh tra, thanh tra nha nươc, thanh tra nhan dan
Văn bản đính kèm