Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khung pháp lý cơ bản  
Có tất cả: 48 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
19/2000/QH10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2000 09/06/2000
13/1999/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 27/04/1999
18-L/CTN Luật Dầu khí 1993 06/07/1993