Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 97/2011/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 97/2011/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/10/2011
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/12/2011
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định 97/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
Nội dung:
Từ khóa: thanh tra vien; cong tac vien thanh tra
Văn bản đính kèm