Trang chủ » Văn bản pháp quy » 3129/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 3129/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 15/06/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông-lâm-thuỷ sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa: quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông-lâm-thuỷ sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Văn bản đính kèm