Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 47/CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/08/1996
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Nội dung:
Từ khóa: vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Văn bản đính kèm