Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/10/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm