Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn và Môi trường Công nghiệp  
Có tất cả: 61 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
10/2008/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí 12/06/2008
21/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP 28/02/2008
23/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 19/02/2008
05/2007/QH12 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 21/11/2007
100/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học 03/09/2007
35/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia 02/08/2007
03/2007/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn 18/06/2007
18/2008/QH12 Luật Năng lượng nguyên tử 03/06/2007
16/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia 28/03/2007
13/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Ban hành Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện Quốc gia 13/03/2007
02/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện 09/01/2007
47/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch 26/12/2006
12/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất 22/12/2006
44/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn 08/12/2006
36/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 16/10/2006