Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 159/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 159/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/12/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm