Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2005/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2005/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/10/2005
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm