Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2003/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2003/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/08/2003
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ
Nội dung:
Từ khóa: chợ
Văn bản đính kèm