Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 157/2004/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 157/2004/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/08/2004
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính
Nội dung:
Từ khóa: Bưu chính, Viễn thông
Văn bản đính kèm