Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 129/2004/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 129/2004/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/05/2004
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
Nội dung:
Từ khóa: Luat ke toan
Văn bản đính kèm