Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 43/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 43/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/06/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm