Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28_2001_QH10

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28_2001_QH10 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/06/2001
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật Di sản văn hoá
Nội dung:
Từ khóa: Di sản văn hoá
Văn bản đính kèm