Trang chủ » Văn bản pháp quy » 11/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/01/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá cộng đồng
Nội dung:
Từ khóa: dịch vụ văn hoá
Văn bản đính kèm