Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/04/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm