Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 44/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 44/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/12/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm