Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/04/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 25/05/2012
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm