Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn và Môi trường Công nghiệp  
Có tất cả: 61 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
35/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch 13/10/2006
06/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp về Hướng dẫn TH một số nội dung quy định tại NĐ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 26/09/2006
34/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn 13/09/2006
28 /2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa 16/08/2006
28/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai. 16/08/2006
184/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 10/08/2006
80/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 09/08/2006
81/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 09/08/2006
19/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Về việc ban hành Quy phạm trang bị điện 11/07/2006
68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 29/06/2006
07/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp 11/04/2006
52/2005/QH11 Luật bảo vệ môi trường 29/11/2005
105/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực 17/08/2005
106/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
68/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về an toàn hóa chất 20/05/2005