Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 115/2004/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 115/2004/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/10/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm