Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 34/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 34/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/07/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm