Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/1998/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/1998/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/03/1998
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn về việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng trong ngành công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm