Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 73 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
04/2007/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu diesel 11/09/2007
11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT Thông tư liên tịch của Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người 31/08/2007
37/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp 07/08/2007
128/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát 02/08/2007
119/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sản xuất và kinh doanh thuốc lá 18/07/2007
96/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh 06/06/2007
96/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh 06/06/2007
92/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 01/06/2007
11/2007/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại 22/05/2007
55/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 06/04/2007
45/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 27/03/2007
46/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 27/03/2007
02/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kiểm dịch thực vật 05/01/2007
02/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kiểm dịch thực vật 05/01/2007
36/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 16/10/2006