Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 04/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 04/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/04/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công thương về việc hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu
Nội dung:
Từ khóa: xăng dầu
Văn bản đính kèm