Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 41/2010/TT-BNNPTNT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 41/2010/TT-BNNPTNT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/07/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 19/08/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
Nội dung:
Từ khóa: qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
Văn bản đính kèm