Trang chủ » Văn bản pháp quy » 24/2002/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 24/2002/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/06/2002
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm