Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2003/PL-UBTVQH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2003/PL-UBTVQH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/02/2003
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm