Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 42/2002/PL-UBTVQH10

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 42/2002/PL-UBTVQH10 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/05/2002
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm